Start nu met de bewustwordingscampagne Safe & Sound!

Hoe Safe & Sound, ofwel Veilig en Wel is uw gemeente als het gaat om informatieveiligheid? Naast de eerste landelijke IBD-Praktijkdag die plaatsvindt op donderdag 5 november aanstaande, biedt de IBD tijdens de Alert Online week ook de bewustwordingscampagne Informatieveiligheid aan om binnen uw gemeente uit te rollen. De campagne is bedoeld om alertheid op informatieveiligheid binnen gemeenten gericht te prikkelen en bij momenten extra onder de aandacht te brengen.

De IBD heeft daarom speciaal voor gemeenten een campagne-aanpak ontwikkeld, die u als gemeente heel eenvoudig in staat stelt zelf een bewustwordingscampagne uit te rollen binnen uw organisatie. De campagne is ‘plug and play’ voor uw gemeente. Hierdoor is het mogelijk om met zo weinig mogelijk middelen, tijd en moeite een succesvolle campagne uit te rollen. Nieuwsgierig? Lees meer op de campagnepagina Safe & Sound. Meer informatie?

Heeft u vragen over de bewustwordingscampagne Safe & Sound? Neem dan contact op via info@ibdgemeenten.nl of via 070 373 8011.