Ransomware blijft hardnekkige bedreiging: bewustwording risico’s van groot belang

Ransomware en cryptoware blijven een hardnekkige bedreiging voor de ICT-infrastructuur en de daarbinnen aanwezige bedrijfsinformatie. Zowel particulieren, overheid als bedrijfsleven worden getroffen door dit verschijnsel, zo blijkt ook uit het Cyber Securitybeeld Nederland. Het NCSC noemt ransomware “het cybercriminele businessmodel bij uitstek”.

Ransomware is de verzamelnaam voor verschillende malware-varianten die computers ontoegankelijk maken of gegevens die erop staan versleutelen. Criminelen vragen van de gebruiker geld om de computer of de gegevens weer te ‘bevrijden’.

Regelmatig duiken nieuwe varianten op waarbij nieuwe technieken worden toegepast. De meest voorkomende ransomware (Locky) verspreidt zich via kwaadaardige macro’s in Office-bestanden en besmetting vindt plaats doordat gebruikers een link met de besmetting openen in e-mail of in hun browser.

De vorig jaar verschenen IBD-leaflet ‘Ransomware’ bevat achtergrondinformatie over ransomware en gaat specifiek in op preventieve en repressieve maatregelen die u kunt nemen. U vindt hierin tevens meerdere tips om medewerkers in de gemeentelijke organisatie bewust te maken van de risico’s van ransomware.

Meer informatie?

Heeft u specifieke vragen over ransomware? U kunt hiervoor ook telefonisch contact opnemen met de IBD via 070 373 8011 of een e-mail sturen naar info@IBDgemeenten.nl.