Producten en diensten van de IBD in beeld

Alle gemeenten, intergemeentelijke sociale diensten en belastingsamenwerkingen kunnen aansluiten bij de IBD en gebruik maken van de diensten en producten. De IBD heeft een animatie gemaakt waarin kort wordt toegelicht wat de IBD doet.

Als u bent aangesloten bij de IBD, kunt u gebruik maken van al onze diensten. Wij helpen u beveiligingsincidenten te voorkomen en we waarschuwen u als uw systemen kwetsbaarheden vertonen. En mocht er een incident plaatsvinden, bieden we hulp en ondersteuning om de schade zoveel mogelijk te beperken en de situatie te herstellen.

Een overzicht van alle producten en diensten vindt u in de Producten- en dienstencatalogus van de IBD.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de producten en diensten van de IBD, dan kunt u contact opnemen via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.