Privacyvragen? Stel ze op het forum!

Privacy is inmiddels een niet meer weg te denken onderwerp en staat met de inwerkingtreding van de AVG meer dan ooit op de kaart. Als VNG streven we naar een optimale ondersteuning van de leden, die vooral past bij de gemeentelijke praktijk. Na veel gesprekken met gemeenten stellen we vast dat we de meeste impact hebben door nog zo veel als mogelijk in te zetten op netwerkvorming en gemeentelijke kennisdeling.

Via privacy@vng.nl ontvangen wij veel inhoudelijke vragen zoals:

  • Hoe zit het met toegang tot zakelijke e-mails door ex gemeenteraadsleden?
  • Mogen taxibedrijven bij de uitvoering van de Wmo een BSN gebruiken?
  • Mogen we beeldbellen via WhatsApp met cliënten uit het sociaal domein?

Op deze vragen kunnen we als koepel van gemeenten alleen antwoord geven door een interpretatie van de wet. Zo’n
interpretatie roept zelf uiteindelijk ook weer vragen op. De voorbeelden van vragen kunnen het beste worden beantwoord door collega-gemeenten, op basis van praktijkervaring en omschreven met de context. Wij vragen u om dergelijke inhoudelijke vragen zoveel mogelijk op het VNG-privacyforum te stellen. Veel van uw vraagstukken spelen immers bij meer gemeenten. Door deze vragen op het VNG-privacyforum te plaatsen, ontstaat een discussie en komen gemeenten samen tot een bruikbaar en werkbaar antwoord.