Overeenstemming model Bewerkersovereenkomst met Centric

De Gebruikersvereniging Centric heeft met Centric overeenstemming bereikt over de standaard bewerkersovereenkomst van Centric voor gemeenten. Op verzoek van de gebruikersvereniging heeft de IBD bij dit proces geadviseerd. Alle betrokken partijen zijn verheugd dat er na lang onderhandelen een overeenkomst ligt die voor alle partijen acceptabel is.

Toelichting bewerkersovereenkomst

Bij het uitbesteden van de verwerking van persoonsgegevens worden door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nadere eisen gesteld. Deze eisen moeten worden opgeschreven in een bewerkersovereenkomst. Een bewerkersovereenkomst kent twee partijen, een verantwoordelijke (de gemeente) en een bewerker (de leverancier). In de bewerkersovereenkomst staan eisen waaraan de bewerker moet voldoen en worden onder andere nadere afspraken gemaakt over rapportage, controle, communicatie, het doel van de verwerking en aansprakelijkheid.

Advies van de IBD over bewerkersovereenkomsten

De IBD adviseert gemeenten zich te organiseren bij het afsluiten van bewerkersovereenkomsten met leveranciers. Een actieve en onafhankelijke gebruikersvereniging kan hieraan bijdragen. De IBD kan in voorkomende gevallen een collectief van gemeenten bijstaan met advies zoals is gebeurd bij de gebruikersvereniging van Centric.

Voor gemeenten is een standaardbewerkersovereenkomst beschikbaar die kan worden gebruikt door gemeenten als basis voor afspraken met bewerkers. U treft deze overeenkomst op de website van de IBD en in bewerkbare vorm op de IBD Community.

Gemeenten kunnen terecht op de IBD-Community met vragen over bewerkersovereenkomsten. Dit kan tevens het startpunt zijn voor gemeenten om zich te organiseren en gezamenlijk met individuele leveranciers afspraken te maken over bewerkersovereenkomsten.

Meer informatie

Meer informatie treft u op de website van de gebruikersvereniging Centric.