Online dossier over Business Continuity Management (BCM) uitgebreid

De IBD heeft het online dossier over Business Continuity Management (BCM) uitgebreid. De bestaande informatie op de IBD-website is uitgebreid met nieuwe informatie en praktische tools om bedrijfscontinuïteitsbeheer goed vorm te geven. Er is nieuwe informatie en bestaande informatie is gestroomlijnd zodat het gemakkelijker toepasbaar is.  

BCM
Business Continuity Management (BCM) gaat over het beheersen van de bedrijfscontinuïteit. BCM is een beheersproces waarbij de gemeente maatregelen treft om- ongeacht de omstandigheden- de continuïteit van de meest kritische bedrijfsprocessen te garanderen. Zodat de dienstverlening ongehinderd doorgang kan vinden in geval van bijzondere omstandigheden, zoals brand, een overstroming of een hack. 

Expertgroep BCM
Het informatiedossier over BCM is tot stand gekomen dankzij de expertgroepen BCM en Back-up; een samenwerkingsverband tussen de IBD en gemeenten.  

Klik hier om naar de BCM-pagina te gaan.