Ondertekening Convenant Informatieveiligheid

Op donderdag 12 februari a.s. zullen vertegenwoordigers van respectievelijk Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP), Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), DataLand, IMG100.000+, Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO), VIAG en Vereniging van Griffiers het Convenant Informatieveiligheid met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)/De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) ondertekenen. De ondertekening vindt plaats om 12.30 uur bij de VNG in Den Haag. De heer Franc Weerwind, portefeuillehouder Informatieveiligheid van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (D&I) is gastheer tijdens deze bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst verzorgen Henk Wesseling, bestuurlijk hoofd van de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID), Larissa Zegveld, directeur KING en Kees Jan de Vet, lid van de Directieraad VNG, een inleiding waarna de ondertekening en een kort fotomoment volgt. Na de ondertekening is er een presentatie over WaarStaatJeGemeente.nl, een handzaam instrument dat onder meer gebruikt is om uitvragen over informatieveiligheid te doen. Alsook een toelichting op de resultaten van de een-op-een-aanpak Informatieveiligheid die de Taskforce BID in opdracht van de VNG in het najaar van 2015 heeft uitgevoerd.

Met het ondertekenen van het Convenant Informatieveiligheid bekrachtigen de convenantpartners hun samenwerking op het vlak van informatieveiligheid. Informatieveiligheid verdient continue aandacht. Eind 2013 is tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ met 95% aangenomen. Gemeenten committeren zich daarmee tot acties om informatieveiligheid te borgen in de eigen organisatie. De Resolutie is opgesteld door de VNG in samenwerking met gemeenten, de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de Taskforce BID.

Meer informatie?

Mocht u nog vragen hebben over informatiebeveiliging of bewustwording voor risico’s van informatieveiligheid, dan kunt u contact opnemen met de IBD via 070 373 8011 of een e-mail sturen naar info@IBDgemeenten.nl. De helpdesk van de IBD is te bereiken tijdens kantooruren van 9:00 tot 17:00 uur op het nummer 070 373 8011 of via het e-mailadres info@IBDgemeenten.nl.