Oefenen, oefenen en nog eens oefenen

We kennen allemaal wel voorbeelden van incidenten en kwetsbaarheden met verstrekkende gevolgen, zoals de kwetsbaarheden in Citrix. Deze incidenten zijn (nog) niet te voorkomen, maar de weerbaarheid vergroten kan – en moet – wel. Daarom organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in oktober een aantal webinars en een online Overheidsbrede Cyberoefening.

In een artikel in het iBestuur nr 35 (pag 35-37) vertellen de CISO van de gemeente Den Haag Jeroen Schipper, Coördinerend beleidsmedewerker van de VNG Peter van Dijk, Adviseur Informatiebeveiliging Hoogheemraadschap Rijnland Albert van As, Directeur van het CIP Ad Reuijl en de CISO van Logius Theo van Diepen over hun praktijkervaringen met cyberincidenten en het belang van oefenen met cybercrises.

Klik hier voor meer informatie over de Overheidsbrede Cyberoefening die dit keer geheel in digitale vorm georganiseerd wordt op 26 oktober.