NIS2: een goede voorbereiding is het halve werk

De uitwerking van de NIS2 richtlijn (Network and Information Systems Directive) vergt een nauwe samenwerking tussen verschillende ministeries, zoals BZK, J&V, I&W en VWS en lokale overheden. Een aantal zaken is nog niet helder. Eén van de vragen is of en in hoeverre de lokale overheid onder deze richtlijn zal vallen.

Nu al aan de slag
Gezien het feit dat gemeenten nu al een zorgplicht (BIO), een meldplicht (Informatiebeveiligingsdienst, IBD) en toezicht (Eenduidige Normatiek Single Information Audit, ENSIA) hebben zal de impact van NIS2 voor gemeenten afhankelijk zijn van de mate waarin nu al gedocumenteerd voldaan wordt aan de BIO. Daarom is het cruciaal dat alle gemeenten door blijven gaan met de cyclus van plannen, uitvoeren, controleren en bijstellen rondom de complete BIO.

Wat doet de VNG?
De VNG zet zich in om het gemeenten zo makkelijk mogelijk te maken. Het gaat dan ten eerste om duidelijkheid over de scope en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de betrokken partijen. Ten tweede over geharmoniseerd toezicht op informatiebeveiliging bij de overheid en ten derde over vermindering van de auditlast. En tot slot voor haalbare en uitvoerbare regelgeving voor lokale overheden.

Zie ook:

https://vng.nl/nieuws/nis2-een-goede-voorbereiding-is-het-halve-werk

https://vng.nl/nieuws/motie-geen-nis2-in-de-keten-voordat-we-iets-weten-aangenomen