Nieuwe versie Standaard Verwerkersovereenkomst (VWO) gepubliceerd

Op 10 oktober jl. is de Beheergroep VWO bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst is alle input van gemeenten en leveranciers behandeld. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen. Om voor alle partijen inzichtelijk te maken wat er met de input is gebeurd, heeft de IBD een document opgesteld met alle input en is per onderdeel aangegeven wat er met de input is gebeurd. Omdat de wijzigingen van de Standaard VWO 2.0 niet substantieel zijn, is besloten om de nieuwe versie 2.1 te dopen.  Klik hier om de Standaard Verwerkersovereenkomst de downloaden.