Nieuwe producten van de IBD  

De komende weken organiseert de IBD informatiebijeenkomsten voor CISO’s, FG’s en PO’s van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Tijdens deze bijeenkomsten licht de IBD enkele nieuwe producten toe die zij ontwikkelde naar aanleiding van het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging 2023-2024.  

Eigenaarschap Management
In het Dreigingsbeeld constateerde de IBD dat er winst te halen is in ‘eigenaarschap van het management’ als het gaat om informatiebeveiliging en privacy (IB&P). Zonder eigenaarschap van het management is het lastig, zo niet onmogelijk om voldoende aandacht en middelen te krijgen voor het onderwerp. IB&P zit ‘overal in’, of het nu gaat om jeugdzorg of energietransitie. Daarom verdient het onderwerp organisatie breed de aandacht en is het essentieel dat het management van een gemeente het belang uitdraagt in de hele organisatie. 

Nieuwe producten van de IBD: 

Webinar: hoe betrek je het management?
In oktober organiseren de gemeente Nijmegen en de IBD een webinar speciaal gericht op het betrekken van het management bij IB&P.  

Zie ook: Artikel in i-bestuur over de tabletop oefening.