Nieuwe privacywetgeving, ook impact voor softwareleveranciers!

25 mei 2018 is de datum waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht wordt. Deze nieuwe Europese privacyverordening regelt het verwerken van persoonsgegevens in de Europese Unie. Dit heeft niet alleen veel impact op gemeenten maar ook op u als softwareleverancier. Dus ook u heeft nog 10 maanden op te zorgen dat u en (het gebruik van) uw applicaties voldoen aan de eisen uit de AVG. Verwacht de komende maanden veel vragen van uw klanten over be- / verwerkersovereenkomsten,  de opslag van persoonsgegevens, privacy-by-design en het aansprakelijkheidsbedrag in uw contracten.

VNG en KING zijn bezig met een ondersteuningsaanpak voor gemeenten bij de invoering van de AVG. Hierbij wordt de uitdaging die u als leverancier heeft ook onderkend. Voor de verbetering van onze ondersteuningsaanpak zijn we nadrukkelijk geïnteresseerd in suggesties en vragen over de AVG van leveranciers, u kunt ze doorgeven aan privacy@kinggemeenten.nl