Nieuwe handreikingen VNG en KING over de FG bij gemeenten

Bij de omgang met persoonsgegevens hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid. Het veld rond privacy voor gemeenten wordt steeds complexer. De VNG en KING hebben de afgelopen periode verschillende producten ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het borgen van privacy in de eigen gemeente en in afspraken met (keten) partners.
In februari 2017 zijn twee nieuwe handreikingen gepubliceerd over de rol, taken en positie van de Functionaris Gegevensbescherming.

Handreikingen FG

Gemeenten hebben de verplichting om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen als interne privacytoezichthouder. Wat zijn de rol en taken van deze functionaris? Hoe verhoudt deze functie zicht tot de rest van de organisatie? Hoe en met wie werkt de FG samen? Gemeenten vinden het antwoord op deze vragen in de twee nieuwe handreikingen: De rol en taken van de FG en de Positionering van de FG.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze handreikingen kunt u contact opnemen met KING via privacy@kinggemeenten.nl. Bekijk de pagina op website van KING over privacy.