Nieuwe factsheets beschikbaar

Welke verantwoordelijkheden heeft een Chief Information Security Officer (CISO)? Wat houdt de Meldplicht Datalekken in? Wat zijn de voordelen van Cloud Computing? Voldoet de Cloud aan de maatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)? Het antwoord op deze vragen en meer is terug te vinden in de nieuwe IBD Factsheets ‘De taken en verantwoordelijkheden van een CISO’, ‘Meldplicht Datalekken’, ‘Cloud Computing’ en ‘Inkopen SaaS-dienst’. Vanaf heden zijn deze te downloaden via de IBD-website.

Verantwoordelijkheden CISO

Informatiebeveiliging binnen de overheid wordt steeds belangrijker, omdat we steeds afhankelijker worden van digitale informatievoorziening die veelal tijd en plaatsonafhankelijk toegankelijk moet zijn. Ook allerlei (nieuwe) wetgeving legt eisen op aan de  informatiebeveiliging van gemeenten. Veel gemeenten hebben om die reden een CISO aangesteld. Wie kan het complete spectrum aan informatiebeveiliging immers beter overzien en coördineren dan een daarvoor speciaal aangestelde functionaris? De factsheet ‘De taken en verantwoordelijkheden van een CISO’ biedt (beginnende) CISO’s handvatten om informatiebeveiliging in de gemeentelijke organisatie (verder) vorm te geven.

Wetsvoorstel Meldplicht Datalekken

De Meldplicht Datalekken is geïntroduceerd in een wetsvoorstel als aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). In februari 2015 is dit voorstel met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel voegt aan de Wbp een meldplicht voor inbreuken op beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens toe. De factsheet ‘Meldplicht Datalekken’ biedt extra achtergrondinformatie over het wetsvoorstel en geeft onder andere antwoord op vragen als ‘Wat houdt de Meldplicht Datalekken in?’, ‘Wanneer moet ik melding doen?’ en ‘Wie is aansprakelijk?’.

Cloud Computing

Cloud Computing, is het (veelal) via het internet op aanvraag gebruik kunnen maken van hardware, software en gegevens. Cloud Computing zorgt ervoor dat gewenste dienstverlening of gegevens plaatsonafhankelijk, snel en gemakkelijk beschikbaar zijn. Dit met weinig inspanning van de organisatie zelf en middels geringe actie met de leverancier. Met behulp van Cloud Computing kunt u als gemeente snel en gemakkelijk gebruikmaken van bijvoorbeeld e-mail, opslagcapaciteit, diverse softwarepakketten en diverse vormen van dienstverlening. De factsheet ‘Cloud Computing’ bevat op hoofdlijnen een overzicht met algemene informatie over Cloud Computing en keuzes die hierin gemaakt kunnen worden.

Inkopen SaaS-dienst

Wanneer u als gemeente heeft gekozen voor Cloud Computing middels een SaaS service-model. Dan wilt u er zeker van zijn dat alle informatie in de Cloud ook daadwerkelijk veilig is en dat u ook met gebruikmaking van een Clouddienst voldoet aan de BIG. De SaaS-dienst is een van de meest gebruikte vormen van Cloud Computing. De factsheet ‘Inkopen SaaS-dienst’ biedt u een aantal handzame tips voor het inkopen van een SaaS-dienst.

Meer informatie?

Heeft u specifieke vragen over bijvoorbeeld het inkopen van een SaaS-dienst of het wetsvoorstel met betrekking tot de Meldplicht Datalekken? U kunt hiervoor ook telefonisch contact opnemen met de IBD via 070 373 8011 of een e-mail sturen naar info@IBDgemeenten.nl.