Nieuw operationeel BIG- product beschikbaar; Handreiking Service Level Agreements

Op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ontwikkelt de IBD operationele producten behorend bij de BIG. Met behulp van deze operationele producten kan iedere gemeente tot implementatie van de BIG overgaan. Inmiddels heeft de IBD ruim 40 producten ontwikkeld en online gezet. De producten vindt u zowel op onze website als op de IBD-community (werkvorm). Dat doen we overigens niet alleen, maar met behulp een aantal betrokken gemeenten die de producten reviewen voordat ze definitief worden. Ook deze week is er weer een nieuw product verschenen: De Handreiking Service Level Agreements (SLA). Deze handreiking is, mede met een aantal leveranciers die het IBD-addendum hebben ondertekend, geschreven om gemeenten aanwijzingen te geven waar zij op dienen te letten bij het afsluiten van Service Level Agreements met hun leveranciers. De handreiking is van belang voor het management van de gemeente, de systeemeigenaren, applicatiebeheerders en de ICT-afdeling.

Service Level Agreements

De BIG heeft maatregelen beschreven die te maken hebben met Service Level Agreements (SLA), dan wel Diensten Niveau Overeenkomsten (DNO). Een SLA is een schriftelijke overeenkomst tussen twee partijen. Hierin staan afspraken over een gezamenlijk overeengekomen dienstenniveau tussen een aanbieder en een afnemer van een dienst of een product. De insteek bij het opstellen van een SLA is een partnership gericht op een ‘goede’ samenwerking tussen gemeente en leverancier. Het opstellen van een SLA is geen eenvoudige zaak. Het resultaat van een SLA is dat de leverancier kan laten zien dat de gewenste dienst wordt geleverd, op een wijze die afgesproken is met de gemeente. Dit wordt gedaan conform vooraf gedefinieerde meetpunten en gerealiseerde resultaten. Kortom, een goede SLA zorgt ervoor dat de leverancier weet wat er van hem verwacht wordt en dat de zakelijke behoefte van de gemeente wordt ingevuld. Meer weten? De handreiking is nu beschikbaar op de website van de IBD.

Producten BIG downloaden in werkvorm?

Meld u dan aan voor de IBD-community. Op de community van de IBD kunt u ondermeer terecht voor:

  • De BIG-producten van de IBD in bewerkbare vorm.
  • Documenten die andere gemeenten hebben gedeeld, maar ook om uw eigen gemeentelijke informatiebeveiligingsdocumenten te delen met andere gemeenten.
  • Antwoord op uw vragen in bestaande discussies. Zit uw vraag er niet tussen? Dan kunt u zelf een discussie starten op informatiebeveiligingsvlak.

Voor wie?

De community is vooral interessant voor gemeentelijke collega’s die actief met het onderwerp informatiebeveiliging aan de slag zijn, zoals de Algemene Contactpersonen Informatiebeveiliging (ACIB’s), Vertrouwelijke Contactpersonen Informatiebeveiliging (VCIB’s), Chief Information Security Officers (CISO’s) en informatiebeveiligingsexperts.

Registreer u nu!

Deel ook uw input op onze community. Heeft u nog geen account voor de IBD-community, geen probleem, dan kunt u zich hier registreren.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over informatiebeveiliging? Neem dan contact op met de IBD via 070 373 8011 of stuur een e-mail naar info@IBDgemeenten.nl.