Nieuw IBD-product: Handreiking Communicatieplan Informatiebeveiliging

Om gemeenten bij de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) concreet te ondersteunen, ontwikkelt de IBD producten op operationeel niveau. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met gemeentelijke reviewers. Met behulp van deze operationele producten kan iedere gemeente tot implementatie van de BIG overgaan.

Inmiddels heeft de IBD zo’n ruim 30 producten ontwikkeld en online beschikbaar gesteld. De producten vindt u zowel op onze website als op de community (bewerkbare vorm). Ook deze week is er weer een nieuw product verschenen: een Handreiking Communicatieplan Informatiebeveiliging. Deze handreiking is geschreven om gemeenten te ondersteunen hun informatiebeveiliging verder te brengen door de inzet van bewustwording en de daarbij behorende communicatie.

De BIG heeft maatregelen beschreven die te maken hebben met bewustwording, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging. Dit houdt in dat gemeenten ook aandacht besteden aan kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisvermeerdering op het vlak van informatiebeveiliging. Dit kan worden gestimuleerd door de inzet van specifieke communicatiemiddelen die qua vorm en inhoud maximaal aan deze doelstelling bijdragen.

Meer informatie

De handreiking is nu beschikbaar op de website van de IBD. Mocht u naar aanleiding van dit product nog vragen hebben over bewustwording van risico’s op het vlak van informatiebeveiliging, dan kunt u deze stellen aan de IBD via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.