Nieuw BIG-OP product: Factsheet Veilige wifi

Vanwege het gebruiksgemak bieden gemeenten steeds vaker wifi aan als standaarddienstverlening voor medewerkers en gasten. De IBD heeft een nieuwe factsheet gepubliceerd over de veiligheid en beveiliging van wifi-netwerken. De factsheet biedt gemeenten handvatten bij de implementatie van een veilig wifi-netwerk voor zowel eigen medewerkers als gasten. Deze factsheet gaat in op de risico’s die wifinetwerken met zich meebrengen en welke maatregelen gemeenten kunnen nemen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen en beveiligingsrisico’s tot een acceptabel niveau te mitigeren.

Continue aandacht voor beveiliging

Het doel van deze factsheet is om gemeenten een aanpak en bijpassende maatregelen aan te reiken om te komen tot een gedegen en veilige implementatie van wifinetwerken. De veilige inrichting en het handhaven van de beveiliging van een wifinetwerk vereist continue aandacht. De gemeente dient, na de implementatie, te borgen dat de vereiste beveiliging ook in de toekomst gehandhaafd blijft.

Downloaden en meer informatie

De factsheet is beschikbaar via de volgende link. Indien u als gemeente bij de implementatie van een wifinetwerk additionele vragen heeft kunt u vanzelfsprekend terecht bij de helpdesk via 070 373 8011 of via info@IBDgemeenten.nl. U kunt met collega-gemeenten kennis en ervaringen met (de implementatie van) wifinetwerken uitwisselen op de IBD-Community.