NCSC publiceert factsheet over berichtenapps

Openbare berichtenapps zorgen voor snelle communicatie en het efficiënt delen van informatie. Wat betekent het gebruik van berichtenapps voor uw organisatie? De nieuwe factsheet van het NCSC gaat in op de risico’s die het gebruik van berichtenapps met zich meebrengen.

De factsheet is bedoeld voor informatiebeveiligers van middelgrote tot grote organisaties en goed bruikbaar voor gemeenten. Het NCSC adviseert u te bezien welke berichtenapp u het beste kunt gebruiken, rekening houdend met uw eigen interne beveiligingsbeleid.

In de BIG staat dat draagbare computers en communicatievoorzieningen voorzien moeten zijn van de geschikte beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen risico’s van gebruik. Dat is precies waar deze handreiking van het NCSC ook over gaat. Een nadere duiding van de risico’s en dingen waarmee gemeenten rekening moeten houden.

11.7.1 Draagbare computers en communicatievoorzieningen

Er behoort formeel beleid te zijn vastgesteld en er behoren geschikte beveiligingsmaatregelen te zijn getroffen ter bescherming tegen risico’s van het gebruik van draagbare computers en communicatiefaciliteiten.