NCSC publiceert factsheet over afwegingen en randvoorwaarden voor het inzetten van TLS-interceptie

Steeds meer internetdiensten en -verbindingen gebruik maken van TLS-versleuteling. Dit waarborgt de integriteit en vertrouwelijkheid van de verstuurde en ontvangen gegevens. Tegelijkertijd maakt dit het lastiger voor organisaties om het internetverkeer centraal in hun netwerk te inspecteren op kwaadaardige elementen en vertrouwelijke organisatiegegevens die via het internet de organisatie verlaten.

TLS-interceptie maakt versleutelde verbindingen binnen het netwerk van een organisatie toegankelijk voor inspectie. Inzet van deze technische maatregel vergt vanwege bijkomende risico’s een gedegen afweging en dient aan een aantal belangrijke randvoorwaarden te voldoen. Het NCSC heeft hierover een factsheet uitgebracht.

De IBD raadt gemeenten aan om een gedegen afweging te maken over het nut en de noodzaak van het toepassen van TLS-interceptie in de context van andere beveiligingsmaatregelen. Gemeenten nemen voor meer informatie contact op met de IBD via info@IBDGemeenten.nl.