Mindmap Bedrijfscontinuiteitsbeheer

De IBD heeft als aanvulling op de handreiking en het plan van aanpak bedrijfscontinuiteitsbeheer een mindmap gemaakt die alle stappen van het plan van aanpak laat zien. In één oogopslag wordt duidelijk welke stappen genomen moeten worden, welke activiteiten belangrijk zijn en wat het resultaat daarvan is om zodoende tot een eigen gemeentelijk BCM plan (of plannen) te komen. Dit plan van aanpak bedrijfscontinuïteitsbeheer en de poster die nu beschikbaar zijn, passen binnen de rij met andere VDW-modules, te raadplegen op de website.