Meldplicht Datalekken per 1 januari van kracht; ook voor gemeenten!

Alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Dat geldt dus ook voor gemeenten. Benieuwd wat dit voor uw gemeente betekent? Wat een datalek eigenlijk inhoudt? En wanneer u tot melding over dient te gaan?

Lees dan onze IBD-leaflet Meldplicht Datalekken.

Meer informatie?
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de IBD via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.