Meer dan 1.000 leden delen kennis en ervaringen op de IBD Community

De IBD Community biedt gemeenten een platform waarop ze kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging met collega-gemeenten kunnen delen. Inmiddels heeft de IBD Community meer dan 1.000 actieve leden.

Kennisdeling en uitwisselen documenten

De IBD Community draagt bij aan de doelstelling van de IBD dat gemeenten onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast biedt de community een besloten platform voor de documentatie van gemeenten en van de IBD. Op de IBD Community kunnen gemeenten hun eigen documenten uploaden en zijn tevens de documenten van de IBD in bewerkbare vorm beschikbaar. Gemeenten kunnen op deze manier documenten van de IBD of van andere gemeenten als basis gebruiken voor eigen beleidsdocumenten.

Meer dan 1.000 deelnemers

In mei van dit jaar schreef een systeembeheerder van de gemeente Hollands Kroon zich in als 1.000ste lid van de community. Inmiddels naderen we de 1.100 actieve leden. Bent u nog geen lid van de IBD Community en wilt u zich inschrijven? Dat kan hier. Het lidmaatschap is voorbehouden aan gemeentelijke professionals. De besloten community is daarom alleen toegankelijk door in te schrijven met een gemeentelijk e-mailadres.