Lets ‘Work IT Out’ tijdens de IBD-Praktijkdag op 5 november 2015

Heeft uw gemeente behoefte aan praktijk- en inhoudsvoorbeelden over verschillende informatiebeveiligingsthema’s? Aan concrete handvatten voor specifieke thema’s op informatiebeveiligingsvlak? Of aan een actieve impuls en concrete ondersteuning om informatiebeveiliging naar een nog hoger plan te brengen binnen uw organisatie? Kom dan naar de IBD-Praktijkdag en let’s ‘Work IT Out’.

Dit jaar organiseert de IBD haar eerste landelijke IBD-Praktijkdag: ‘Work IT Out’. We doen dit tijdens de Alert Online week en wel op 5 november 2015. De IBD-Praktijkdag vindt plaats in de Glazen Ruimte in Maarssen. Al onze relaties op informatiebeveiligingsvlak bij gemeenten zijn van harte welkom op deze dag die uiteraard in het teken staat van informatiebeveiliging- en veiligheid. Er is ruimte voor 200 gemeentelijke deelnemers die de dag kosteloos kunnen volgen.

Work IT Out
Tijdens deze dag wil de IBD gemeenten inspireren en voeden door middel van het delen van kennis en ervaringen op informatiebeveiligingsvlak. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van gemeenten aan concrete handvatten voor specifieke thema’s, bijvoorbeeld over de BIG. Tijdens de IBD-Praktijkdag bieden we een gevarieerd programma waarbij we door middel van parallelsessies de diverse thema’s laten terugkomen en waarbij tevens de samenwerking wordt gezocht met diverse marktpartijen.

Programma
Tijdens de IBD-Praktijkdag bieden we een programma met ruimte voor (opnieuw) ontmoeten, informatieve momenten, inspiratiemogelijkheden (middels speeddates), dialoog, workshops en presentaties. We doen dit aan de hand van vier parallellijnen, met elk vijf verschillende sessies waar u als deelnemer uit kunnen kiezen, te weten:

 1. Work IT Out ‘On the Move’
  ‘De vijf stappen van de BIG’; De IBD heeft verschillende fases van het implementeren van de BIG, inzichtelijk gemaakt. Op basis hiervan is een rode draad geformuleerd in de vorm van een stappenplan met daarin vijf relevante stappen om te komen tot de implementatie van de BIG. In deze parallellijn worden deze vijf stappen verder uitgediept.
 2. Work IT Out ‘Ready to Learn’
  Informatieveiligheidsaspecten in beeld; gemeenten hebben behoefte aan praktijk- en inhoudsvoorbeelden over verschillende informatiebeveiligingsthema’s zoals Bewustwording, Privacy, Transparantie, Verantwoording et cetera. In deze parallellijn worden deze thema’s verder uitgediept. Dit in samenwerking met kennispartners, overheidsorganisaties en marktpartijen.
 3. Work IT Out ‘Time to Explore’
  Informatiebeveiligingsaspecten uitgediept. In deze parallellijn staan specifieke technische onderwerpen centraal, zoals Ransomware, Phishing, ISMS et cetera. Dit in samenwerking met kennispartners, overheidsorganisaties en marktpartijen.
 4. Work IT Out ‘Join the club’
  Concrete praktijkcases voor het voetlicht; In deze parallellijn geven marktpartijen in combinatie met een gemeente per sessie inzicht in hun concrete uitwerkingen op specifieke thema’s op informatiebeveiligingsvlak.

Alle sessies zullen een thema hebben passend bij de bovenstaande vier parallellijnen.

Aanmelden
Meer informatie over het programma en de officiële uitnodiging volgt binnenkort. Wilt u zich nu al aanmelden als gemeentelijk geïnteresseerde voor de IBD-Praktijkdag? Dat kan! Meld u aan via info@IBDgemeenten.nl. We zien uit naar uw komst!

Vragen?
Heeft u vragen over de IBD-Praktijkdag neem dan contact op via info@IBDgemeenten.nl of via
070 373 8011.