Kom naar de conferentie Informatieveiligheid op 28 september 2017 in Gouda

De Visitatiecommissie Informatieveiligheid en de VNG nodigen bestuurders en gemeentelijke CISO’s uit om deel te nemen aan de slotconferentie en de presentatie van het eindrapport op 28 september in Gouda.

Programma

Het programma van de conferentie is erop gericht om gezamenlijk te komen tot een stap voorwaarts op het vlak van informatieveiligheid die dan op de kortere termijn daadwerkelijk leidt tot een verbeterd handelingsperspectief op het gebied van onderlinge communicatie én samenwerking. Ook de IBD levert een bijdrage door een presentatie over trends, dreigingen en toekomstige ontwikkelingen.

Visitatiecommissie Informatieveiligheid

De visitatiecommissie Informatieveiligheid heeft onder voorzitterschap van Frans Backhuijs in de afgelopen twee jaar 120 gemeenten bezocht. Centraal in de gesprekken stond het belang van informatieveiligheid voor een professionele gemeente én daarbij de cruciale rol van college en bestuur. Zowel kleine als grotere gemeenten hebben aandacht gekregen van de visitatiecommissie.

Meer bestuurlijke aandacht en samenwerking

Er moet meer bestuurlijke aandacht komen voor informatieveiligheid, met een hechtere verbinding tussen bestuurder en CISO. De CISO heeft binnen de gemeentelijke organisatie een spilfunctie, om er voor te kunnen zorgen dat de juiste acties worden genomen ten aanzien van de informatieveiligheid. Daarnaast signaleert de commissie dat de blijvende technologische dreiging vraagt om samenwerking tussen gemeenten onderling en mogelijk andere regionale partijen om deze daadwerkelijk blijvend het hoofd te kunnen bieden.

De commissie heeft haar bevindingen en conclusies neergelegd in een eindrapport waarvan het eerste exemplaar 28 september tijdens de conferentie in Gouda wordt overhandigd aan VNG-directeur Jantine Kriens.

Inschrijven

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en gemeentelijke CISO’s. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website van de VNG.