‘Kennisdeling tussen gemeenten is cruciaal’

Gemeenten trekken steeds vaker met elkaar op. Dat geldt op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering, maar óók op het gebied van informatiebeveiliging. Kennisdeling is daarbij cruciaal. “Je hoeft daardoor als gemeente niet meer zelf het wiel uit te vinden.”

Oktober is niet alleen de maand van het stoppen met roken (Stoptober), maar is ook de European Cyber Security Month. Dat dát hard nodig is, blijkt onder meer uit de jongste cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft vrijgegeven. Op verzoek van het ministerie is onderzoek gedaan naar hoe burgers zich bewapenen tegen cybercriminaliteit. Daaruit komt naar voren dat 44 procent van alle Nederlanders zich zorgen maakt over cybercriminaliteit, met name identiteitsfraude. Toch doet, ondanks meerdere campagnes vanuit de overheid, de helft van die groep niets of vrijwel niets om zich te beschermen tegen digitale aanvallen.

Een van de campagnes die vanuit de overheid wordt gestimuleerd is Alert Online, mede gefinancierd door de Europese Unie. Dit jaar staat de campagne van Alert Online in het teken van kennisdeling, bijvoorbeeld tussen gemeenten. Terence van Gestel is vanuit de werkorganisatie Mijn Gemeente Dichtbij CISO (Chief Information Security Officer) voor de Brabantse gemeenten Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel en hij vindt kennisdeling, het gezamenlijk overleggen en samen optrekken, cruciaal om informatiebeveiliging binnen de eigen organisatie op een juiste wijze te blijven borgen. “Alleen ben je te klein en dus kwetsbaar om alle ontwikkelingen en bedreigingen zelf te volgen. Door middel van kennisdeling hoef je als gemeente niet zelf het wiel uit te vinden en een ander voordeel is dat je bij eigen ontwikkelingen kunt overleggen en sparren met lotgenoten. De aandacht van Alert Online met betrekking tot het thema kennisdeling vind ik hard nodig om alle neuzen binnen gemeenten dezelfde kant op te krijgen en ook managers en bestuurders te voeden met dezelfde informatie.”

Ook Sandra Paulusma en Daniel van Dijk, respectievelijk coördinator Informatiebeveiliging en security specialist bij de gemeente Zoetermeer, ervaren kennisdeling tussen gemeenten als “een zeer wenselijke en positieve ontwikkeling”. “Er wordt ook van je gevraagd om te sturen op die kennisdeling”, aldus Paulusma. Hoewel die kennisdeling breed wordt aangemoedigd, zien Van Dijk en Paulusma wel een aantal ‘beren’ op de weg. “Als gemeenten pakken we zaken vaak net iets anders aan, maar gelukkig kunnen en willen we daarbij wel van elkaar leren. Een ander punt is de vrijblijvendheid. Kennisdeling is geen verplichting en dus ben je afhankelijk van de wil en inzet van anderen en ook afhankelijk van de relatie je met elkaar opbouwt”, aldus Sandra Paulusma.

Ook Terence van Gestel ervaart dat het soms lastig is om tot één en dezelfde gedachte te komen over bijvoorbeeld aanpak, voorbeelden/handreikingen en het kiezen van het juiste tijdspad. “Het zijn zaken die voor veel organisaties verschillend zijn, met ieder hun eigen cultuur en mate van volwassenheid.” Van Gestel neemt de nieuwe verwerkersovereenkomst als voorbeeld. “Het is een hele uitdaging om iedere gemeente en gemeentelijke leveranciers hier gebruik van te laten maken. Een oplossing is om het van iedereen te maken, zodat het iets ‘eigens’ wordt en iedereen het ook echt gaat gebruiken”, aldus Van Gestel, die waardering heeft voor de (ondersteunende) rol die de IBD vervult als het gaat om kennisdeling en het optimaliseren van de informatiebeveiliging. “De ondersteuning is prima. Soms is het nog een beetje star, maar je merkt dat er professionals werken die graag aan kennisdeling doen.” Ook Daniel van Dijk ervaart de rol van de IBD als “nuttig”, maar hij ziet graag dat de ondersteuning “nog wat meer wordt uitgebreid.”