Kaartje in de meterkast van de gemeentesecretaris

Om gemeenten te helpen bij de voorbereidingen op een informatiebeveiligingsincident of cybercrisis ontwikkelde de IBD in nauwe samenwerking met gemeentelijke CISO’s een ‘kaartje voor in de meterkast’ van de gemeentesecretaris’.

Op dit kaartje staan belangrijke aandachtspunten ter voorbereiding op een crisis. De gemeentesecretaris kan dit kaartje (laten) aanpassen aan de eigen (crisis)organisatie en invullen. Bij een crisis zijn dan in een oogopslag de juiste contacten en documenten voor handen.

Voor meer informatie en uitgebreidere voorbereiding zijn op website van de IBD aanvullende kennisproducten beschikbaar, waaronder ook oefenscenario’s voor digitale incidenten.

Het kaartje in de meterkast is beschikbaar als PDF en als DOCX zodat het eenvoudig aan te passen is. Download het kaartje op de productpagina.