Internationale Dag van de privacy

Vandaag, 28 januari, is het de Internationale Dag van de Privacy. In dit kader heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vandaag de thema’s waarop het college zich in 2015 richt, gepresenteerd. Het gaat om de volgende vijf onderwerpen: profiling, bijzondere persoonsgegevens, persoonsgegevens bij lokale overheden, persoonsgegevens in de arbeidsrelatie én beveiliging van persoonsgegevens. De IBD ondersteunt gemeenten ook op het vlak van privacyvraagstukken, althans daar waar dit het onderwerp informatiebeveiliging raakt.

Dag van de Privacy

De jaarlijkse Dag van de Privacy is in het leven geroepen door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie. Het doel van deze dag is om burgers beter te informeren over hun rechten bij het gebruik van hun persoonsgegevens. Inmiddels is het ook de Dag van de Privacy in een aantal niet-Europese landen, waaronder Canada en de Verenigde Staten.

Meer informatie?

Heeft u vragen over informatiebeveiliging in relatie tot het aspect privacy? U kunt bij de helpdesk van de IBD onder andere terecht voor vragen over de beveiliging van persoonsgegevens en over de meldplicht rond datalekken. De helpdesk van de IBD is te bereiken tijdens kantooruren van 9:00 tot 17:00 uur op het nummer 070 373 8011 of via het e-mailadres info@IBDgemeenten.nl.