Informatieveiligheid nieuw thema Optimaal Digitaal

Aan het online platform Optimaal Digitaal is het thema Informatieveiligheid toegevoegd.

Twee tips die in onder dit thema zijn toegevoegd zijn:

Neem als bestuurder de verantwoordelijkheid voor informatieveiligheid

Toon als bestuurder leiderschap als het gaat om informatieveiligheid. Persoonlijke gegevens zijn je toevertrouwd door burgers en bedrijven. Je bent er verantwoordelijk voor. Werk binnen de organisatie continu aan bewustwording van de waarde van privacygevoelige data waarmee wordt gewerkt. En aan het besef hoeveel schade het toe kan brengen aan burgers, maar ook aan de overheid zelf, als data op straat komt te liggen. Want de meeste lekken ontstaan door menselijke fouten. Zet het onderwerp hoog op de agenda en laat zien dat het je menens is.

De IBD heeft een bijdrage geleverd aan de tips en stelt dat de bestuurder voorbeeldgedrag moet laten zien.

Bestuurders moeten het goede voorbeeld geven. Het is echter aan de ambtelijke organisatie om goed te adviseren wat dat voorbeeldgedrag is. Bestuurders zijn net mensen. Als je die laag weet te overtuigen dat veilig gedrag het beste is, dan doe je goed werk als Chief Information Security Officer (CISO). Informatiebeveiliging is in de beleving van bestuurders vaak iets heel technisch. Maar het gaat over veel meer: de beschikbaarheid, integriteit en over de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie. Informatiebeveiliging moet echt in het DNA van de organisatie zitten en bestuurders hebben daarin een voorbeeldfunctie.

Maak werk van wachtwoorden en versleuteling

Je weet het vast wel, maar doet het toch vaak niet: het instellen van sterke wachtwoorden op je smartphone, tablet, laptop of pc. Idem dito voor het versleutelen van mobiele apparaten. Maak er nĂș werk van. Want het gaat om de bescherming van gegevens van burgers die aan jouw organisatie zijn toevertrouwd.