Informatiebeveiliging en de gemeentelijke bestuurder

Op alle beleidsterreinen wisselen gemeenten informatie uit en dit wordt op diverse manieren beheerd. Binnen de eigen organisatie, maar ook daarbuiten. De beveiliging hiervan dient adequaat georganiseerd te zijn: informatie moet beschikbaar, actueel, volledig en betrouwbaar zijn en mag alleen door bevoegden zijn in te zien.  Ook op de bestuurstafel mag het onderwerp informatiebeveiliging daarom niet ontbreken.

VNG heeft het product “De 10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging” ontwikkeld. Dit product is onlangs gedeeld via de ledenbrief en is nu ook hier te downloaden.