Implementeren van en rapporteren over Informatiebeveiligingsmaatregelen, hoe doe ik dat? Kom naar de nieuwe IBD-regiobijeenkomsten in het najaar

Na de eerste succesvolle regiobijeenkomsten uit de reeks ‘Vijf stappen uit de BIG centraal’ die voor de zomer hebben plaatsgevonden, organiseert de IBD zoals aangegeven in het najaar nog een aantal regiobijeenkomsten. Tijdens deze regiobijeenkomst staan dit keer niet één maar twee stappen uit de BIG centraal, allebei gericht op informatiebeveiligingsmaatregelen. Namelijk stap drie uit de BIG: ‘Implementeren van IB-maatregelen; zelf opnieuw het wiel uitvinden of synergie met wat er al is?’ en stap vier ‘Hoe stel ik vast of de IB-maatregelen van mijn gemeente effectief zijn en hoe rapporteer ik hierover?’.

Stappen uit de BIG

Als de eerste stappen zijn gezet in het informatiebeveiligingsplan en een informatiebeveiligingsplan is opgesteld, dan gaat een CISO aan de slag met de maatregelen die in het plan zijn benoemd. Daarbij ligt de nadruk vooral op de procesmatige implementatie en niet de technische invulling. Hierbij staan de kritische processen en essentiële systemen van de gemeente als BPR/GBA, SUWI, decentralisaties en PUN centraal. Wat is de samenhang en zijn er overeenkomsten in aanpak tussen de normenkaders voor deze verschillende beleidsdomeinen? Wat kun je als CISO leren van de aanpak binnen deze beleidsdomeinen en hoe kunnen deze gemeente-breed hergebruikt worden? Welke activiteiten moet je als CISO uitvoeren om inzicht te krijgen en houden in de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen? Welke instrumenten en rapportages kunnen hierbij ondersteunen en hoe zorg je dat tekortkomingen worden verholpen?

Locaties

Loopt u ook aan tegen deze of andere vragen met betrekking tot IB-maatregelen, en wilt u meer informatie en concrete handvatten ten behoeve van het implementeren van deze stappen in de BIG? Kom dan naar de IBD-regiobijeenkomst ‘Implementeren van en rapporteren over IB-maatregelen: een workshop over het wiel uitvinden en bijsturen’.

Dat kan zowel in Haarlem als Culemborg:

  • Op woensdag 16 september in Haarlem locatie gemeente Haarlem, Publiekshal, Zijlvest 39, 2011 VB, Haarlem
  • Op dinsdag 29 september in Culemborg locatie Stadhuis Culemborg, Oude Vismarkt 4, 4101 CA, Culemborg

Programma

Tijdens de komende regiobijeenkomsten, die om 11.00 uur starten en rond de klok van 15.30 uur afgelopen zijn, staan de stappen ‘Implementeren van de maatregelen, zelf opnieuw het wiel uitvinden of synergie met wat er al is?’ en ‘Hoe stel ik vast of de IB-maatregelen van mijn gemeente effectief zijn en hoe rapporteer ik hierover?’ centraal. Aan de hand van een interactieve sessie worden vragen hierover verdiepend behandeld en beantwoord. De nadruk ligt tijdens deze bijeenkomsten op het ‘doen’, waarbij we gezamenlijk aan de slag gaan. Lees hier meer over het programma.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle gemeenten die meer over de stappen uit de BIG te weten willen komen. Specifiek betreft dit degenen die belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging binnen een gemeente (CISO/CSO, VCIB’s/ACIB’s, IBF, beveiligingsadviseurs, adviseurs informatiebeveiliging en beleidsmedewerkers informatiebeveiliging).

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze regiobijeenkomst? Dat kan! U kunt zich nu aanmelden voor één van de bijeenkomsten via het aanmeldingsformulier.

Speciale aansluitmogelijkheid VCIB’s

Heeft uw gemeente inmiddels stap twee van het aansluitproces doorlopen en één of meer VCIB’s doorgegeven, maar nog niet het zogenoemde ‘aansluitgesprek’ tussen de VCIB(‘s) van uw gemeente en de IBD gehad? Dan kunt u voor aanvang van de bijeenkomst deelnemen aan de VCIB-bijeenkomst. Wilt u hieraan deelnemen? Dan kunt u dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de regiobijeenkomsten neem dan contact op via info@ibdgemeenten.nl of via 070 373 8011.