IBD- webinar verhogen digitale weerbaarheid en proces automatisering is terug te kijken

De IBD- webinar verhogen digitale weerbaarheid en proces automatisering is terug te kijken. 

De IBD heeft op 21 juni 2022 een webinar verzorgd binnen het Overheidsbrede Cyberprogramma. IBD- adviseurs Jule Hintzbergen en Twan van der Meer vertellen hoe gemeenten hun digitale weerbaarheid kunnen verhogen door het toepassen van de maatregelen en processen uit VDW module 1. Deze module is primair ontwikkeld voor kantoorautomatisering (KA, ICT), maar deze is ook bruikbaar voor procesautomatisering (PA, OT). Hoe verhouden deze twee werelden zich ten opzichte van elkaar? Hoe pak ik dit aan? Dit webinar geeft concreet richting hoe men hier mee aan de slag kan. Ook komt in dit webinar de IBD Netwerkinventarisatie (NWI) aan bod. En wordt er verteld over de specifieke PA beveiligingseisen in de Cybersecurity Implementatie Richtlijn. (CSIR). 

Jule en Twan: “Er kwamen tijdens het webinar veel goede, waardevolle vragen. PA komt gelukkig steeds meer in beeld. Daar waar voorheen deze toepassingen nog onzichtbaar waren en daarmee een onzichtbare dreiging vormde, begint dit nu meer en meer aandacht te krijgen. Maar goed ook, want dan kunnen we ook deze omgeving veiliger en weerbaarder maken”.  

De IBD heeft verschillende producten om de digitale weerbaarheid te verhogen. Dit webinar laat zien hoe VDW module 1 kan worden toegepast op VDW module 5; tegen welke overeenkomsten en verschillen je aanloopt en hoe je hiermee in de praktijk om kunt gaan.