IBD vraagt medewerking gemeenten aan onderzoek van de Erasmus universiteit

De IBD vraagt medewerking van gemeenten aan een onderzoek van de Erasmus universiteit. Het doel van het onderzoek is in kaart te brengen hoe bewust medewerkers van overheden zijn van bedreigingen binnen het ICT domein, er is reeds veel onderzoek gedaan naar hoe veilig ICT systemen van Nederlandse overheden zijn maar er is weinig onderzoek gedaan naar hoe bewust medewerkers zijn van de mate van veiligheid.

Het is belangrijk voor het onderzoek dat zowel medewerkers binnen als buiten het ICT domein participeren.  Wij willen u dan ook graag vragen onze vragenlijst zo breed mogelijk binnen uw organisatie uit te zetten, alle functieniveaus kunnen meedoen en ook alle afdelingen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en kan via de volgende link:

https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9N9rmob7mITxm17

Het onderzoek is volledig anoniem, indien u graag de resultaten van  het onderzoek, na afronding, wilt ontvangen kunt u dat bij de laatste vraag aangeven, dat is niet verplicht. De data zal enkel voor dit onderzoek gebruikt worden en niet verspreid worden, na het onderzoek zal de data vernietigd worden. Voor meer informatie en vragen kunt u een email sturen aan Rebecca Moody, de projectleider van het onderzoek via moody@fsw.eur.nl.