IBD Regiobijeenkomsten privacy in oktober en november 2019

In oktober en november 2019 organiseert de IBD verspreid over het land meerdere regiobijeenkomsten. Gedurende deze bijeenkomsten bespreken we met de deelnemers de ontwikkelingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming binnen het gemeentelijk domein en verzorgen we twee workshops.

Voor komend najaar staan de volgende bijeenkomsten gepland:

  • Maandag 7 oktober 2019  in Leidschendam-Voorburg
  • Woensdag 16 oktober 2019 in Coevorden
  • Maandag 28 oktober 2019 in Oss
  • Vrijdag 8 november 2019 in Venlo

Programma

Het programma van de bijeenkomsten is als volgt:

  • 12:00-13:00 uur: Inloop met lunch
  • 13:00-13:30 uur: Welkom en plenaire opening (ontwikkelingen IBD rondom privacy en gegevensbescherming)
  • 13:30-16:00 uur: Workshops “Integrale dienstverlening” en “Welke maatregelen  moet ik nemen bij nieuwe verwerkingen?”

Workshops:

“Integrale dienstverlening”

Hoe zit het bij een meervoudige hulpvraag met de verwerking van persoonsgegevens? Hierover is al veel gepubliceerd, maar toch is er nog steeds veel onduidelijkheid. In de workshop gaan we hier nader op in. We doen dit dan aan de hand van de Handreiking Integrale Toeleiding en Dienstverlening.

“Welke maatregelen moet ik nemen bij nieuwe verwerkingen?”

In deze workshop gaan we in op het antwoord op deze vraag vanuit een integraal privacy- en informatiebeveiligingsperspectief. Daarbij geven we een uitleg over de samenhang tussen DEDA, DPIA, BIO, BBN, Baselinetoets, Risico-analyses en Risico-acceptatie en over de ontwikkeling van een integrale IB- en privacytool.

Voor wie?

De IBD-regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor alle gemeenten, intergemeentelijke sociale diensten en belastingsamenwerkingen. Specifiek betreft dit degenen die belast zijn met het onderwerp privacy en gegevensbescherming (Functionaris Gegevensbescherming en privacy functionarissen).

Aanmelden als deelnemer?

Wilt u deelnemen aan één van de IBD-regiobijeenkomsten? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier van de datum en locatie van uw keuze:

Meer informatie?

Heeft u vragen over onze regiobijeenkomsten, neem dan contact op via bijeenkomsten@ibdgemeenten.nl of via 070 373 8011.