IBD publiceert integraal IB&P beleid

De IBD publiceert vandaag geactualiseerd strategisch IB&P beleid. Met dit beleid kunnen gemeenten informatiebeveiliging én privacy integraal inrichten; de gemeente stelt doelen, beschrijft verantwoordelijkheden en structuur en schetst de middelen waarmee dit beleid moet worden vormgegeven.

AVG borgingsproduct 3.0
Het bestaande strategisch beveiligingsbeleid dat de IBD al beschikbaar stelde op haar website is aangepast naar aanleiding van de lancering van het AVG borgingsproduct 3.0. Het strategisch beveiligingsbeleid integreert nu zowel informatiebeveiliging als privacy, omdat gemeenten dit idealiter in samenhang oppakken.

Klik hier om naar de overzichtspagina Gemeentelijk strategisch IB&P beleid te gaan.