IBD publiceert factsheets over e-mailbeveiliging: STARTTLS en DANE

De IBD heeft een nieuwe factsheet uitgebracht in de serie over open standaarden. In de nieuwe factsheet worden de standaarden STARTTLS en DANE toegelicht. Er is een korte versie en een uitgebreide versie met meer technische informatie van de factsheet beschikbaar.

Beschermen van e-mail

STARTTLS in combinatie met DANE gaan het afluisteren of manipuleren van mailverkeer tegen. STARTTLS maakt het mogelijk om transportverbindingen tussen e-mailservers op basis van certificaten met TLS te beveiligen. Met de complementaire standaard DANE kunnen e-mailservers het gebruik van TLS bovendien afdwingen.

Factsheets

Deze factsheet biedt gemeenten informatie over de standaarden en bevat een stappenplan om STARTTLS en DANE voor inkomend en uitgaand e-mailverkeer te implementeren. Zoals door het Forum Standaardisatie aangegeven is de implementatie van STARTTLS in combinatie met DANE voor uitgaande e-mailservers relatief ingewikkeld en vraagt een grote inzet in tijd en middelen ten opzichte van de andere standaarden op de pas-toe-of-leg-uit-lijst.

Meer informatie

Voor meer informatie over de standaarden en de implementatie kunnen gemeenten, intergemeentelijke sociale diensten en belastingsamenwerkingen contact opnemen met de helpdesk van de IBD via info@IBDgemeenten.nl of via het telefoonnummer 070 373 8011.