IBD lanceert versie 3.0 van het AVG Borgingsproduct  

De IBD heeft een nieuwe versie van het AVG Borgingsproduct gepubliceerd. Dit product geeft gemeenten inzicht in de vraag in hoeverre zij voldoen aan de AVG. Het laat ook zien waar verbeteringen nodig zijn. Gemeenten geven aan dat het product helpt bij een procesmatige aanpak van de implementatie van de AVG en bij het prioriteren. De IBD heeft deze verbeterde versie ontwikkeld op basis van feedback en vragen die zij ontving van gebruikers van het product. Zo zijn bijvoorbeeld maatregelen verduidelijkt en in sommige gevallen samengevoegd. Daarnaast kan de gemeente in versie 3.0 op een verfijnde manier aangeven in hoeverre ze voldoet aan een maatregel.    

Eenduidige baseline
Het Borgingsproduct geeft een eenduidige ‘baseline’ voor wat gemeenten (en gemeentelijke samenwerkingsverbanden), moeten doen om aan de AVG te voldoen. Verschillen mogen zich hooguit voordoen in de mate waarin gemeenten zaken optimaliseren. Versie 3.0 is daarom zodanig opgesteld dat uitsluitend zaken worden getoetst die de IBD als noodzakelijk beschouwt om aan de AVG te voldoen. Het uitgangspunt van versie 3.0 is dan ook dat gemeenten aan alle criteria uit het borgingsproduct voldoen.  

Gelijk basisniveau van privacybescherming
De eenduidigheid helpt gemeenten invulling te geven aan het recht van iedere burger op een gelijk basisniveau van privacybescherming, ongeacht in welke gemeente deze burger woont.  

Aantoonbaar voldoen
Eén van de eisen die de AVG stelt is dat organisaties de opvolging van AVG-maatregelen aantoonbaar moeten maken. Dit zorgt, zeker binnen gemeentelijke organisaties, voor een flinke administratieve last. Het Borgingsproduct ontzorgt hierin en dient, als het jaarlijks wordt bijgehouden, als een behapbaar administratiemodel en centraal AVG-archief.  

Ervaringen en vragen 
De IBD is benieuwd naar de ervaringen van gemeenten en nodigt gemeenten graag uit om de ervaringen met dit product te delen, zodat de IBD het product verder kan optimaliseren. De IBD privacy adviseurs helpen gemeenten graag bij eventuele vragen bij deze nieuwe versie en zijn er ook om gemeenten te begeleiden als ze bijvoorbeeld voor het eerst gaan werken met het Borgingsproduct of als er vragen zijn over deze nieuwe versie. Benader ons gerust via [email protected]  

Klik op de afbeelding om meteen naar het Borgingsproduct 3.0. te gaan