IBD Kick-off webinar 2022: samenwerking CISO, FG, directie en bestuur hard nodig

Toenemende digitalisering, groei van cyberaanvallen en de privacybescherming van burgers en medewerkers vragen om een intensieve samenwerking tussen CISO en privacyfunctionaris en directie en bestuur van een gemeente. Dat werd duidelijk tijdens het drukbezochte Kick-off 2022 webinar, dat de IBD 20 januari organiseerde.

Tijdens de bijeenkomst benadrukte burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein dat informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens steeds meer de aandacht van bestuurders eisen.

Dennis Lacroix, gemeentesecretaris van Hof van Twente, maakte, mede op basis van zijn ervaring met een ransomwareaanval, duidelijk dat ook de directie van een gemeente hierbij actief betrokken moeten zijn.

Een goed overleg en afstemming tussen de CISO en de privacyfunctionaris dragen ertoe bij dat de informatiebeveiliging en privacy niet alleen effectiever en efficiënter worden, maar ook steviger op de gemeentelijke agenda komen te staan. Dat valt te concluderen uit de bijdragen van CISO’s Dorinie Edelaar (Helmond) en Suzanne de Wilde (Leidse regio) en FG’s Helmi Martens (Helmond) en Robert Haasnoot (Leidse regio).

Tof Thissen, directeur van het werkbedrijf van UWV, zei in een gesproken column dat in de democratische rechtsstaat waarin we leven we niet moeten vergeten dat de overheid er voor de burger is en voor een goede informatiebeveiliging en privacy van zijn/haar gegevens moeten zorgen

Het is een interactieve bijeenkomst geworden. Veel deelnemers stelden in de chat vragen, die deels tijdens het tafelgesprek werden beantwoord, deels door de moderators achter de schermen.

Over de samenwerking tussen de CISO en de privacyfunctionaris spreken we verder tijdens twee IBD-bespreekuren ‘Informatiebeveiliging voor de privacyfunctionaris’ en ‘Privacy voor de CISO’.

Wilt u het webinar terugkijken? Klik dan hier.