De IBD bij uw gemeentelijke CISO-overleg?

Een van de kerntaken van de IBD is het faciliteren van kennisdeling en kennisvermeerdering. Gemeenten kunnen kennis en ervaringen uitwisselen via o.a. de IBD-community en de regiobijeenkomsten. De IBD sluit waar mogelijk ook graag aan bij initiatieven van gemeenten zelf. Dat kan in de vorm van een workshop of door aanwezigheid bij een overleg van gemeentelijke CISO’s. De belangrijkste voorwaarden voor aanwezigheid zijn dat er meerdere gemeenten aanwezig zijn en dat de bijeenkomst geen commercieel karakter heeft.

Wilt u dat de IBD aansluit bij uw gemeentelijke bijeenkomst? Neemt u dan contact op via 070 373 80 11 of info@IBDgemeenten.nl