Heeft u zich al aangemeld voor één van de IBD-regiobijeenkomsten; Vijf stappen uit de BIG centraal?

In 2015 organiseert de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) weer een aantal regiobijeenkomsten. Tijdens deze regiobijeenkomsten wil de IBD tegemoet komen aan de wensen van CISO’s en ACIB’s/VCIB’s om meer informatie en concrete handvatten te krijgen voor het implementeren van de BIG. Tijdens elke regionale bijeenkomst staat dan ook een van vijf stappen uit de BIG centraal, te weten:

  1. Valkuilen en beren op de weg, hoe gaat u hiermee om als CISO?
  2. Hoe kom ik tot een informatiebeveiligingsplan?
  3. Implementeren van de maatregelen, zelf opnieuw het wiel uitvinden of synergie met wat er al is?
  4. Hoe stel ik vast of de IB-maatregelen van mijn gemeente effectief zijn en hoe rapporteer ik hierover?
  5. Hoe draagt u zorg voor de gemeentelijke verantwoording over het informatiebeveiligingsbeleid?

Op dit moment zijn er al 3 bijeenkomsten gepland. De bijeenkomsten vinden plaats in Apeldoorn (maandag 8 juni), Rotterdam (woensdag 1 juli) en Maastricht (donderdag 9 juli). In totaal vinden er dit jaar zeven regiobijeenkomsten plaats over bovenstaande vijf thema’s, waarvan vier bijeenkomsten in juni en juli en drie bijeenkomsten in de maanden september, oktober, november. Dit betekent dat themasessie 1 en 2 twee keer plaatsvinden voor de zomer en themasessie 3,4 en 5 elk 1 keer na de zomer.

Programma

Tijdens elke regiobijeenkomst, die om 13.00 uur start en rond de klok van 17.00 uur afgelopen is, staat een van bovenstaande stappen centraal. Deze vragen worden aan de hand van een interactieve sessie van een dagdeel verdiepend behandeld en beantwoord. De nadruk ligt tijdens deze bijeenkomsten op het ‘doen’, waarbij we gezamenlijk aan de slag gaan. Lees hier meer over het programma.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle gemeenten die meer over de stappen uit de BIG te weten willen komen. Specifiek betreft dit degenen die belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging binnen een gemeente (CISO/CSO, VCIB’s/ACIB’s, IBF, beveiligingsadviseurs, adviseurs informatiebeveiliging en beleidsmedewerkers informatiebeveiliging).

Speciale aansluitmogelijkheid VCIB’s

Heeft uw gemeente inmiddels stap één en twee van het aansluitproces doorlopen en één of meer VCIB’s doorgegeven, maar nog niet het zogenoemde ‘aansluitgesprek’ tussen de VCIB(‘s) van uw gemeente en de IBD gehad? Dan kunt u voor aanvang van de bijeenkomst deelnemen aan de VCIB-bijeenkomst. Wilt u hieraan deelnemen? Dan kunt u dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Aanmelden

Wilt u ook deelnemen aan één van de regiobijeenkomsten? Dat kan! U kunt zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten via onderstaande aanmeldingsformulieren:

Aanmeldingsformulier bijeenkomsten ‘Valkuilen en beren op de weg, hoe gaat u hiermee om als CISO?’

Aanmeldingsformulier bijeenkomsten ‘Hoe kom ik tot een informatiebeveiligingsplan?’

Meer informatie?

Heeft u vragen over de regiobijeenkomsten neem dan contact op via info@ibdgemeenten.nl of via 070 373 8011.