Handreiking Privacy en integrale toeleiding en dienstverlening sociaal domein gepubliceerd

De IBD heeft een handreiking opgesteld over meervoudige hulpvragen en integrale toeleiding en dienstverlening in het sociaal domein. De VNG ontvangt regelmatig vragen over privacy / gegevensbescherming rondom integrale dienstverlening in het sociaal domein. Inwoners van gemeenten vragen hulp op grond van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, maar inwoners vragen ook hulp bij schulden, leerlingenvervoer voor hun kinderen, enz. Vaak zal het gaan om een enkelvoudige vraag, maar regelmatig heeft een inwoner meer dan één hulpvraag waarbij het noodzakelijk of gewenst is om gegevens te delen.

De handreiking privacy en integrale dienstverlening sociaal domein schept op hoofdlijnen duidelijkheid over de omgang met persoonsgegevens bij meervoudige hulpvragen, integrale toeleiding en integrale dienstverlening. De doelgroep voor deze handreiking is de gemeentelijke (privacy) jurist.

U vindt de handreiking in de downloads op onze website en op de projectpagina privacy.

Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op het het privacyteam van de IBD via privacy@VNG.nl.