Handreiking online onderzoek voor openbare en orde en veiligheid

Een nieuwe handreiking geeft gemeenten meer duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan bij het uitvoeren van online onderzoek ten behoeve van de openbare en orde en veiligheid. De handreiking, genaamd ‘Online onderzoek door gemeenten,’ is opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid, in nauwe samenwerking met de VNG. 

Duidelijkheid en eenduidigheid 
In de handreiking staat wat wel en niet is toegestaan en wanneer een nadere afweging door de gemeente nodig is bij het doen van online onderzoek. Deze zorgt voor meer eenduidigheid in de gemeentelijke werkwijze. Daarnaast stimuleert de handreiking gemeenten om actief met hun privacy-organisatie aan de slag te gaan. En vergroot het document bewustwording over de balans tussen het bewaken van de openbare orde en veiligheid en de privacy van inwoners. 

Meer informatie
Klik hier voor de handreiking, het juridisch kader en een overzicht met veelgestelde vragen.