Handreiking Dossiervorming Participatiewet

De IBD publiceert de Handreiking Dossiervorming Participatiewet. Deze handreiking biedt gemeenten houvast en ondersteuning bij het voldoen aan de (U)AVG bij het uitvoeren van de Participatiewet.

Risico
Gemeenten moeten voor de uitvoering van de Participatiewet persoonsgegevens verwerken van uitkeringsgerechtigden. Het risico bestaat daarbij, dat gemeenten te veel persoonsgegevens verwerken.

Best practices
De handreiking is opgesteld door elf gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in samenwerking met de IBD. Hij bevat best practices die een relatief eenvoudige en beproefde manier bieden om aan de verplichtingen te voldoen.