Gezocht: trainers voor de opleiding ‘Gegevensdeling in het sociaal domein’

De VNG zoekt gemeentelijke medewerkers die willen worden opgeleid tot trainer ‘Gegevensdeling in het sociaal domein’. Na een korte opleiding geeft ​u de training, samen met een co-trainer, aan privacy officers (PO’s), beleidsmedewerkers en Functionarissen gegevensbescherming (FG’s) uit uw provincie. Voor het goed invullen van de rol als trainer is kennis nodig van gegevensdeling binnen het sociaal domein.

Inrichten gegevensdeling

De training ‘​Gegevensdeling in het sociaal domein’ is speciaal ontwikkeld voor PO’s, beleidsmedewerkers en eventueel bij de uitvoering betrokken FG’s. Het doel is om hen ​concrete handvaten aan te reiken voor het inrichten van de gegevensdeling in het sociaal domein. Het is ook een mooie voorbereiding op de inwerkingtreding van het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams).

Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Het delen van persoonsgegevens binnen het sociaal domein is al jaren een lastig onderwerp voor veel gemeenten. Omdat vaak niet duidelijk is welke gegevensuitwisselingen zijn toegestaan, is er vaak sprake van onzekerheid en terughoudendheid. Dit komt de praktijk, zeker in geval van meervoudige problematiek, niet altijd ten goede. Met het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) komt daar hopelijk binnenkort een einde aan. Gemeenten kunnen zich nu al goed voorbereiden op dit wetsvoorstel. Bijvoorbeeld door hun processen hier nu al op in te richten en hun medewerkers te informeren over wat wel en niet wenselijk is. Om gemeenten hierin te ondersteunen heeft de VNG de opleiding: ‘Gegevensdeling in het sociaal domein’ ontwikkeld.

Concreet en praktijkgericht

VNG Connect Academie wil zoveel mogelijk gemeenten in de gelegenheid stellen deze training te volgen. Met de inzet van gemeentelijke medewerkers die trainer willen worden, zet de VNG in op herkenbaarheid en handvaten die zo concreet zijn dat gemeenten er direct mee aan de slag kunnen.

Nieuwsgierig geworden?

Neem voor meer informatie contact op met de IBD via [email protected]. Vragen over de organisatie/ planning (en ook aanmelden) kan via: [email protected]