Gespreksstarter voor gebruik social media door gemeenten

De IBD heeft een ‘gespreksstarter’ gepubliceerd die gemeenten helpt bij het nemen van een gemeentelijk besluit over de inzet van social media. Aan het gebruik van social media, zoals Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, LinkedIn en/of TikTok kleven risico’s. Moeten gemeenten nu stoppen met het gebruik van social media?

Overwegingen en praktische tips
De gespreksstarter voorziet gemeenten van overwegingen en praktische tips bij het nemen van een besluit over de inzet van social media als communicatiemiddel naar inwoners. Iedere gemeente(raad) kan zelf bepalen welk beleid het hierin hanteert, tenzij wetgeving anders regelt.

Aansluiten bij de doelgroep
Veel mensen zijn actief op social media. Gemeenten willen met hun communicatiemiddelen aansluiten bij waar de doelgroep zich bevindt. Om hen te informeren, maar soms ook om meningen te vragen of om een specifieke oproep te doen. De doelgroep die de gemeente voor ogen heeft (de inwoners) zit vaak al op social media. Gebruik van deze kanalen om de doelgroep te bereiken ligt dan ook voor de hand. Deze social mediakanalen, zoals Twitter, Whatsapp, Facebook of Instagram zet de gemeente in de praktijk in, naast andere gemeentelijke kanalen, zoals de website, baliemedewerkers, drukwerk, buurthuizen, posters, de telefoon en brieven bij belangrijke informatie. Inwoners en ondernemers maken dus zelf de keuze of ze social media gebruiken en als dat zo is, of ze die gebruiken voor informatie van of voor contact met de gemeente.

Zorgvuldigheid gewenst
Zorgvuldigheid bij de inzet van social media is niettemin gewenst. Zo is het van belang dat de gemeente bespreekt hoe zij wil opstellen op het gebied van social media en bij dit gesprek verschillende expertises te betrekken. Zo ontstaat ruimte om een weloverwogen positie in te nemen. Dat de gemeente nadenkt over het doel en over alternatieven. En dat zij keuzes goed onderbouwt.