Geslaagde Slotbijeenkomst Taskforce BID

Op maandag 30 maart jl. heeft de Slotbijeenkomst van de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) plaatsgevonden op de The Hague Security Delta (HSD) campus te Den Haag. De Taskforce BID heeft haar werkzaamheden zoals bedoeld na twee jaar beëindigd. De verschillende betrokken koepelorganisaties binnen het openbaar bestuur het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) nemen het stokje nu over op informatieveiligheidsvlak. Ook de IBD gaat uiteraard proactief door met haar activiteiten op dit vlak. Om alle betrokken partijen te bedanken voor de inzet en de samenwerking gedurende de afgelopen periode heeft het ministerie van BZK in samenwerking met de Taskforce BID de ‘Overdrachtsbijeenkomst Informatieveiligheid Taskforce BID’ georganiseerd. Een druk bezochte middag, met meer dan 100 vertegenwoordigers uit overheid en bedrijfsleven. Ook de IBD was van de partij. De IBD heeft in de afgelopen twee jaar nauw samengewerkt met de Taskforce BID aan een veelheid aan initiatieven op informatieveiligheidsvlak.

Informatieveiligheidsdebat

De middag is gestart met een videoboodschap van minister Plasterk van BZK, waarin hij een toespraak heeft gehouden en de Taskforce BID complimenteerde voor haar werkzaamheden. De minister heeft in zijn toespraak het belang benadrukt van blijvende bewustwording als het gaat om informatieveiligheid. “Dit kost uiteraard tijd. Het is nu aan het ministerie van BZK en de koepelorganisaties om het informatieveiligheidsstokje over te nemen en hierop door te pakken”. Onder begeleiding van de dagvoorzitter René Bagchus, directeur Burgerschap en Informatiebeleid bij het ministerie van BZK, heeft Peter Elias, directielid van de HSD, een korte introductie gegeven over de HSD Campus. Aansluitend hierop heeft Ronald Prins, directeur en medeoprichter van Fox-IT, nieuwe perspectieven gegeven op het informatieveiligheidsvlak in relatie tot de nieuwe ontwikkelingen.
Dit vormde ook de start voor een discussie met de zaal aan de hand van vijf stellingen, waarop gestemd kon worden. De betrokkenheid en het enthousiasme van de aanwezigen zorgde voor een enerverend debat waaruit is gebleken dat de toekomst van informatieveiligheid nog niet unaniem vastligt, vanwege de vele dilemma’s die er nog zijn.

En hoe nu verder?

Eind vorig jaar is de samenwerking op informatieveiligheidsvlak tussen alle betrokken partijen bekrachtigd middels de ondertekening van de Verklaring Informatieveiligheid samen met minister Plasterk en vertegenwoordigers van de koepelorganisaties van alle overheidslagen. Een verklaring die de gerichtheid op en verankering van informatieveiligheid binnen alle overheidslagen onderstreept en de in gang gezette interbestuurlijke samenwerking bekrachtigt. Een belangrijke en onmisbare stap richting de toekomst.
Een uitgebreid verslag van de Overdrachtsbijeenkomst is binnenkort te downloaden op de website van de Taskforce BID.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over informatiebeveiliging? Neem dan een kijkje op onze website of neem contact op met onze Helpdesk via 070 373 8011. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook; info@IBDgemeenten.nl.