Geef uw digitale veiligheid een boost: geef u op voor een gesprek met een IBD adviseur!

Wilt u met een IBD adviseur van gedachten wisselen over een inhoudelijk thema dat ú als CISO bezig houdt? Dat kan! De IBD adviseurs komen bij u langs! De IBD bezoekt dit jaar CISO’s van gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen. 

Doel
Met deze gesprekken wil de IBD CISO’s ondersteunen met kennis en ervaring op een onderwerp dat ze zelf aandragen. Dat kan van alles zijn. Wij zoeken de juiste adviseur bij het onderwerp dat u aandraagt. Ook wil de IBD via deze gesprekken CISO’s die met soortgelijke zaken bezig zijn met elkaar in contact brengen, zodat ze elkaar kunnen helpen.

Meld u aan en bereid het gesprek voor
Aanmelden vraagt een inspanning van de IBD én van u. We zullen voldoende tijd uittrekken om met u over het opgegeven thema van gedachten te wisselen. We houden rekening met 2 tot 3 uur per gesprek. Voorafgaand aan de afspraak spreken we elkaar al over het doel en de achtergrond. Zodat we het gesprek zelf goed te kunnen benutten. Wij vragen van u voorbereidingstijd en het beschikbaar stellen van een vergaderlocatie (bij fysiek gesprek).

De IBD neemt contact met u op
De hoeveelheid plekken is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden. Wij nemen na ontvangst van uw aanmelding contact met u op zodat we weten waarover u met ons in gesprek wilt, zodat we met elkaar de afspraak goed kunnen voorbereiden en concreet in kunnen plannen.

Meld u hier aan!