Geactualiseerd privacybeleid beschikbaar

De IBD heeft de handreiking privacybeleid geactualiseerd. Gemeenten kunnen dit product als uitgangspunt gebruiken bij het opstellen van een nieuw privacybeleid. Een goed privacybeleid toont aan dat een organisatie bewust is van de gegevens die zij verwerkt en daarover transparant communiceert richting haar inwoners. In het privacybeleid laat de organisatie zien welke maatregelen zij heeft genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Deze vernieuwde versie houdt onder meer rekening met:

  • Ambitie en visie van de gemeente ten aanzien van privacy
  • Vertaling van privacy principes naar de gemeentelijke omgeving
  • De opzet van de governance structuur

Beleid periodiek vernieuwen
De meeste organisaties hebben in mei 2018 (met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) een privacybeleid laten vaststellen. Het is raadzaam dit beleid periodiek te vernieuwen. In een aantal jaar tijd kan er immers behoorlijk wat veranderen binnen een (gemeentelijke) organisatie op het gebied van gegevensverwerkingen en -bescherming.

Klik hier om het Privacybeleid te downloaden.