Format kwartaalrapportage CISO bijgewerkt

Het format voor een kwartaalrapportage door de CISO aan management en/of bestuur is bijgewerkt op basis van de actualiteit. De CISO rapporteert bij voorkeur eens per kwartaal uitgebreid over informatiebeveiliging en het rapportagemoment kan goed gebruikt worden om het management en bestuur bewust te maken van de risico’s. Het format van de IBD wordt ieder kwartaal bijgewerkt.

Via deze link treft het meest recente format voor deze kwartaalrapportage.