Focusblad Digitale Veiligheid

De VNG brengt het Focusblad Digitale Veiligheid uit als aanvulling op het Kernbeleid Veiligheid.

Het Kernbeleid Veiligheid dient als basis voor de gemeentelijke Integraal Veiligheidsprogramma’s (IVP’s). Dit jaar starten de meeste gemeenten met het opstellen van de nieuwe IVP’s 2023-2026. Het is van belang dat ook digitale veiligheid een plek krijgt in deze IVP’s.

Het Focusblad beschrijft de te onderscheiden veiligheidsrisico’s, de rol van de gemeente rond deze risico’s en het aanbevolen pad voor de uitwerking van dit thema in het IVP. Het is van belang dat de CISO’s hier ook bij worden betrokken en er intern afstemming gezocht wordt met de betreffende afdeling openbare orde en veiligheid.

Kijk voor meer informatie op de website van de VNG.