Factsheet Verwerkersovereenkomsten gepubliceerd

De IBD krijgt regelmatig vragen over afspraken tussen gemeenten en leveranciers over de omgang met persoonsgegevens. Ook de VNG en KING krijgen hier regelmatig vragen over. Een veel gestelde vraag is of het in een specifieke situatie nodig is om een verwerkersovereenkomst* te sluiten. De IBD heeft daarom een factsheet uitgebracht die gemeenten handvatten biedt bij het maken van afspraken met leveranciers en het opstellen van een verwerkersovereenkomst.

AVG-proof

De factsheet beschrijft alle facetten van de verwerkersovereenkomst in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De factsheet biedt houvast bij het bepalen of een verwerkersovereenkomst verplicht is en wat er vervolgens in de overeenkomst moet zijn opgenomen. Ook in gevallen waarin een verwerkersovereenkomst niet wettelijk verplicht is, loont het de moeite om afspraken te maken met leveranciers en derde partijen over de omgang met persoonsgegevens en de verdeling van wettelijke taken.

Adviezen en voorbeeldsituaties

Bij de verwerking van persoonsgegevens maken gemeenten in sommige gevallen gebruik van diensten van derde partijen. De uitvoering van verwerkingen van persoonsgegevens door een derde partij moet geregeld worden in een overeenkomst, de verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst moet schriftelijk of in elektronische vorm zijn vastgelegd. De factsheet bevat adviezen en uitgangspunten ten aanzien van afspraken met leveranciers vanuit de IBD. Ook is een groot aantal voorbeeldsituaties uitgeschreven met een juridische toelichting. De factsheet is opgesteld in nauwe samenwerking met de VNG.

Download de factsheet en discussieer op de IBD-community

U treft de factsheet via de volgende link. Op de IBD-community kunt u met collega-gemeenten in gesprek over afspraken met leveranciers. Voor vragen over informatiebeveiliging kunt u vanzelfsprekend terecht bij de IBD-helpdesk via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011. Voor vragen over privacy(wetgeving) kunt u contact opnemen met KING via privacy@vng.nl.

* Deze overeenkomst werd eerder ook wel de bewerkersovereenkomst genoemd. Met de komst van de AVG zijn de begrippen verantwoordelijke en bewerker echter gewijzigd in verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. Vandaar dat we uitgaan van de nieuwe terminologie: de verwerkersovereenkomst